PROCESOS SELECTIVOS XUNTA DE GALICIA

PROCESOS SELECTIVOS XUNTA DE GALICIA

DOG 4 abril 2022

 

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidades de enxeñaría de minas; escala de arqueólogos; escala de facultativo de arquivos, bibliotecas e museos, especialidades de arquivos, bibliotecas e museos.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-290322-0003_gl.pdf

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidades de enxeñaría técnica de obras públicas e de enxeñaría técnica de minas; escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, das especialidades de arquivos, bibliotecas e museos.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-290322-0001_gl.pdf

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0006_gl.pdf

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0005_gl.pdf

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala auxiliar de coidadores, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0004_gl.pdf

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, polas quendas de acceso libre e de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0002_gl.pdf

 

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0003_gl.pdf

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0001_gl.pdf