AXUDAS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA - IN201G

 

BENEFICIARIOS:

- Obradoiros artesanais inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. No caso de novos obradoiros, poderán solicitar a inscrición ata o 13/06/22.

- Asociacións profesionais e empresariais de artesás de Galicia cando o 90 % dos seus membros, cun mínimo de 10, figuren inscritos como obradoiros artesáns.

 

AXUDAS:

1.- Asistencia a Feiras de artesanía:

- 80% do custo, máximo 500 € por obradoiro e feira, co límite de 3.000 € en total.

- Feiras de Nadal 2021/22, 80% do custo, cun máximo de 4.500 €.

- Axuda máxima por todas as feiras: 8.000 €.

2.- Organización de Feiras de artesanía por Concellos ou Asociacións profesionais de artesanía:

- 80% do custo, máximo 15.000 €.

 

PRAZO de presentación de solicitudes na Sede Electrónica da Xunta de Galicia: ata o 13/06/22.

 

ℹ️ Máis información en https://bit.ly/3lnb2j9

Área de Desenvolvemento Local do Concello de Camariñas

Cita previa: 981 73 70 04