OFERTA EMPREGO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL 2022

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 25 de maio de 2022 a oferta de emprego público da Policía Nacional para o ano 2022.

Oposición libre: 150 prazas na Escala Executiva e 2456 prazas na Escala Básica

 

Reserva de prazas: Do total de 2456 prazas autorizadas para ingreso por oposición libre na Escala Básica, resérvanse 491 para militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos.  

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría que non sexan cubertas acumularanse ás autorizadas por oposición libre.

 

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8546.pdf

 

Descargas