CONVOCATORIA PROBAS SELECTIVAS GARDA CIVIL

CONVOCATORIA PROBAS SELECTIVAS GARDA CIVIL

A Dirección General de la Guardia Civil vén de publicar unha resolución no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 28 de xuño de 2022 pola que se convocan probas selectivas para o ingreso nos centros docentes de formación, para a incorporación á Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil.

RESOLUCIÓN DO BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10700.pdf

 

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL

CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746 

margarita.seijas@camarinas.net

LUNS A VENRES: 9:00 – 14:00

Descargas