PROBAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO

PROBAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO

A proba escrita para participar no Obradoiro de Emprego será este mércores 14, na Casa da Cultura de Vimianzo, co seguinte horario:
- Alumnado: ás 12:30 h
- Persoal docente e de apoio: ás 10:00 h
A convocatoria está publicada na web https://bit.ly/3DpJR10

As persoas que están no listado remitido pola oficina de emprego en https://bit.ly/3xfA4ai , poden entregar a sua solicitude ata hoxe luns 12, na Casa de Pedra de Camariñas, antes da 13:00