Axudas obtención permisos condución clases B, C e D dirixidas a persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil en Galicia

Axudas obtención permisos condución clases B, C e D dirixidas a persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil en Galicia

A Consellería de Política Social e Xuventude vén de convocar, no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 28 de setembro de 2022, as bases reguladoras para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B, C e D á mocidade galega, dirixidas ás persoais inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.


Código do procedemento: BS321A

O importe da axuda será de 400€ para a obtención do permiso de condución clase B e de 650€ para o permiso de clase C e de 1300€ para o permiso de clase D. O importe da axuda será acumulativo no caso de que unha mesma persoa solicite axuda para a obtención de dous os dos tres permisos obxecto da orde.

 

Persoas destinatarias e requisitos:  

 

  • Ter feitos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C e D, e que non superen a idade máxima que estableza a normativa vixente do Sistema nacional de garantía xuvenil.
  • Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano
  • Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiaria no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia
  • Ter o/os permisos para o/os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de decembro de 2021 e a data de presentación da solicitude.

 
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

Prazo de presentación de solicitudes: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde no DOG.

 

ENLACE Á CONVOCATORIA DO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220928/AnuncioG0657-150922-0003_gl.pdf


ENLACE DO PROCEDEMENTO NA SEDE ELECTRÓNICA:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A

 
INFORMACIÓN E ASESORAMENTO:

  • Nos teléfonos relacionados no Anexo VI do DOG
  • Na Casa de Pedra 981737004 en horario de 9:00 – 14.00