AXUDAS PARA OS PERMISOS DE CONDUCIÓN CLASES B, C e D

AXUDAS: carné B de Coche: 400 €, carné C de camión: 650 e carné D de autobús: 1.300 €

 

REQUISITOS:
-
Ter o permiso de conducir expedido entre o 01/12/21 e a data de solicitude. - 18 anos cumpridos ou a idade mínima para a obtención dos permisos de clase C e D
-
Persoas empadroadas en Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.
-
Persoas inscritas no SNGX en Galicia (Sistema Nacional de Garantía Xuvenil).

PRAZO: ata o 28/10/2022, na sede electrónica da Xunta de Galicia, procedemento BS321A.

 

CONCESIÓN por orden de solicitude ata o esgotamento dos fondos.

 

DOCUMENTACIÓN:
-Autorización temporal para conducir,
se o permiso de condución aínda non fose expedido.
-Certificado de empadroamento histórico,
se a última variación padroal é inferior a 1 ano.
-Anexo II: certificado da autoescola ou centro que reflicta a data da matriculación.
-Anexo III: cuestionarios
dos indicadores de produtividade e de resultado inmediato.

 

MÁIS INFORMACIÓN:

- Instituto da Xuventude de Galicia 981 545 664 - xuventude.programas@xunta.gal

- Área de Emprego e Desenvolvemento de Camariñas. Cita previa no 981 73 70 04