PROBA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL PARA MAIORES DE 20 ANOS

PROBA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL PARA MAIORES DE 20 ANOS

Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 25 de febreiro pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos.

 

Código do procedemento: ED534A

 

Requisitos das persoas aspirantes:

 

  • Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2023
  • Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente a efectos académicos.
  • Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2022/23


Os/as aspirantes poderán matricularse dos dous exercicios que integran a proba ou dun deles.


Prazo de presentación de solicitudes: do 6 ao 15 de marzo de 2023


Resolución do DOG: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230214/AnuncioG0655-030223-0002_gl.pdf

 

 

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL 

CASA DE PEDRA    981737004 / 653260746   
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 9:00 - 14:00