HORARIO DO PID (PUNTO DE INFORMACIÓN DIXITAL) DA CASA DE PEDRA NA SEMANA DO CARME

HORARIO DO PID (PUNTO DE INFORMACIÓN DIXITAL) DA CASA DE PEDRA NA SEMANA DO CARME

17 de xullo a Casa de Pedra estará pechada
 
Os días 18, 19, 20 e 21 de xullo o horario para renova-la tarxeta de demanda ou mellora de emprego será das 9:00 ás 13:00 horas.
 
A orientadora laboral