Xuventude con Talento 2023

Xuventude con Talento 2023

 Os Concellos de Camariñas, Muxía e Vimianzo inician o programa, para mocidade inscrita en Garantía Xuvenil, denominado  XUVENTUDE CON TALENTO

 Este proxecto pretende reforzar a empregabilidade e as habilidades e competencias profesionais das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil (SNGX), non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, contribuíndo á mellora da súa formación mediante a adquisición de experiencia profesional para a súa incorporación ao mercado de traballo.

 15 persoas inscritas no SNGX realizaran estadías (prácticas non laborais) nas administracións locais de Camariñas, Muxía e Vimianzo, en tres sectores estratéxicos: Tecnoloxías da información e comunicación, Calidade de vida e benestar e Téxtil/moda-artesanía

 Os requisitos para participar neste programa son:

A.      Ter feitos os 18 anos e non superar a idade máxima que estableza a normativa vixente do SNGX, de conformidade co disposto no artigo 97.c) da Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia.

B.      Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.

C.      Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiarias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 As persoas que participen percibirán unha bolsa de formación cun importe de 630 € mensuais, incrementada en 100€ en caso de persoas con discapacidade, e outros 100€ para desprazamentos cando a estadía non sexa no concello de residencia do participante.

 O proxecto inclúe actividades de complementarias tales como: Actividades formativas 30horas, Mentoring 4 horas, Visitas a empresas 4 horas, Orientación personalizada 2 horas

 As horas formativas nos Concellos nas que se realice as estadías terán unha duración de 100 horas mensuais e de catro días laborais por semana.

 As persoas interesadas en participar poden PRE-INSCRIBIRSE no seguinte enlace https://forms.gle/2NqKp84rhGXehzA1A

Máis información ADL Camariñas 981737004 adl@camarinas.net e nos concellos participantes