PROMOCIÓN EMPREGO AUTÓNOMO E COTA CERO – TR341D

BENEFICIARIOS: - Persoas demandantes de emprego dadas de alta do 30/09/23 – 29/09/24.

 

 

AXUDAS:

1.- Inicio de actividade: de 2.300 a 7.000 €. Non se pode ter ningunha alta nos 3 anos anteriores.

2.- Cota reducida da Seguridade Social: 960 € É preciso ter previamente concedida a cota reducida de 80 €/mes.

PRAZO SOLICITUDE:

- Do 16/01 ao 30/09/2024, ou ata esgotamento dos fondos.

- Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

 

PRINCIPAIS REQUISITOS:

- Manter a alta durante 2 anos.

- Manter durante 1 ano a forma xurídica.

- Ter iniciada a actividade e estar de alta no IAE antes da solicitude: RETA, comunidades de bens, sociedades civís ou outras sen personalidade xurídica.

- Estar ao día nas obrigas tributarias, coa Seguridade Social e coa Xunta de Galicia.

 

INFORMACIÓN:

- Oficinadoautonomo.gal e no teléfono 012.

- Área de Desenvolvemento Local do Concello de Camariñas.

Cita previa no 981 73 70 04

- DOG Núm. 6 do martes 9 de xanerio de 2024.

 

Descargas