AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

GASTOS SUBVENCIONABLES:

Compras posteriores ao 12/01/2024 de electrodoméstico novos, entregando o antigo, coas seguintes clasificacións enerxéticas:

- Frigorífico ou frigorífico-conxelador A, B, C ou D

- Conxelador A, B, C ou D

- Lavadora e lavasecadora A, B ou C

- Lavalouza A, B ou C

- Placa de indución total, non mixtas

 

AXUDAS:

- Consumidor xeral: max. 25%. Ata 150€/frigorífico-conxelador e 100 € para o resto

- Consumidor vulnerable: max. 50%. Ata 300€/frigorífico-conxelador e 200 € para o resto

- Consumidor vulnerable severo: max.75%. Ata 450€/frigorífico-conxelador e 300 € para o resto

 

SOLICITUDES:

- Nas empresas colaboradoras, desde as 9:00 do 08/02 ao 30/09/24, ou ata esgotar os fondos.

 

INFORMACIÓN:

- INEGA https://cutt.ly/2wJIXJjg / 981 953 543 – 981 541 520 / inega.info@xunta.gal

- Área de Desenvolvemento Local do Concello de Camariñas. Cita previa no 981 737 004

- DOG Núm. 9, do venres 12 de xaneiro de 2024.