PROBA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL PARA MAIORES DE 20 ANOS

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Preofesional e Universidades publicou unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 23 de xaneiro pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos.

 

Código do procedemento: ED534A

 

Requisitos das persoas aspirantes:

 

-           Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2024

-           Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente a efectos académicos.

-           Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2023/24


Os/as aspirantes poderán matricularse dos dous exercicios que integran a proba ou dun deles.


Prazo de presentación de solicitudes: do 15 ao 28 de febreiro de 2024 (ambos os dous incluídos)


Resolución do DOG: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240123/AnuncioG0655-050124-0002_gl.pdf

 

 

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL 

CASA DE PEDRA    981737004 / 653260746   
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 9:00 - 14:00  

Descargas