Convocatoria probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais 2024

Convocatoria probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais 2024

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publica no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 22 de febreiro as probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais para o ano 2024.

Código de procedemento: ED527A

 

Carnés profesionais:

-  Carné profesional de instalacións térmicas de edificios

-  Carné profesional de operador/a de guindastre torre

-  Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A

- Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

 

Habilitacións profesionais:

-  Operador/a industrial de caldeiras

-  Instalador/a de gas, categoría A

-  Instalador/a de gas, categoría B

-  Instalador/a de gas, categoría C

-  Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I

-  Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II

- Reparador/ de produtos petrolíferos líquidos, categoría III

- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados

- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados

-    Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados

- Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

 

 

 

REQUISITOS:

- Estar en idade legal laboral ou ter a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa sectorial correspondente.

- Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente.

 

TAXAS DE EXAME: 41,59 €

 

PRAZO: 

-      Primeira convocatoria: do 26 de febreiro ao 11 de marzo de 2024 (ambos incluídos)

-      Segunda convocatoria: do 17 de xuño ao 1 de xullo de 2024 (ambos incluídos)

 

IMPORTANTE: Na primeira convocatoria non se convocan probas para a obtención de todos os carnés e habilitacións profesionais recollidas nesta orde. Consultar no DOG cales son os convocados.

 

ORDE DO DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240222/AnuncioG0655-150224-0002_gl.pdf

 

Máis información:

 

Xunta de Galicia

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Dirección Xeral de Formación Profesional

Subdirección Xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional

Servizo de Xestión de Formación Profesional

San Caetano s/n 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881996529

Correo electrónico: habilitacions.profesionais@edu.xunta.gal