Ano 2019

Paro Ano 2019 no Concello de Camariñas

Ano 2018

Paro no Concello de Camariñas 2018

Ano 2017

Paro no Concello de Camariñas 2017

Ano 2016

Paro no Concello de Camariñas 2016

Ano 2015

Paro no Concello de Camariñas 2015

Ano 2014

Paro no Concello de Camariñas 2014

Ano 2013

Paro no Concello de Camariñas 2013

Ano 2012

Paro no Concello de Camariñas 2012

Ano 2011

Paro no Concello de Camariñas 2011

Ano 2010

Paro no Concello de Camariñas 2010

Ano 2009

Ano 2008

Paro no Concello de Camariñas 2008

Ano 2007

Paro no Concello de Camariñas 2007

Ano 2006

Paro no Concello de Camariñas 2006

Ano 2005

Paro no Concello de Camariñas 2005

Ano 2004

Paro no Concello de Camariñas 2004

Ano 2003

Paro no Concello de Camariñas 2003