Actualidade

Emprego e Desenvolvemento local

AXUDAS VIVENDA 2022

Aberto o prazo de solicitude para varias axudas para vivenda e edificios de Galicia.

Máis información: https://camarinas.net/portal-cidadan/descargas/gl/47

Área de desenvolvemento local de Camariñas 981 737 004 adl@camarinas.net

Emprego e Desenvolvemento local

OFERTA EMPREGO PÚBLICO GARDA CIVIL 2022

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 25 de maio de 2022 a oferta de emprego público do Corpo da Garda Civil para o ano 2022.

Emprego e Desenvolvemento local

OFERTA EMPREGO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL 2022

O Goberno, a través do Ministerio de Hacienda y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 25 de maio de 2022 a oferta de emprego público da Policía Nacional para o ano 2022.

Emprego e Desenvolvemento local

OFERTA EMPREGO PÚBLICO ESTADO 2022

O Estado, a través do Ministerio de Hacienda y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial do Estado) do 25 de maio a oferta de emprego público para o ano 2022
 
ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:


https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8549.pdf

Emprego e Desenvolvemento local

ACTUALIZACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS 2021 LISTAS XUNTA DE GALICIA

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Facenda e Administración Pública publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 25 de maio unha resolución pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Emprego e Desenvolvemento local

AXUDAS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA - IN201G

BENEFICIARIOS:
- Obradoiros artesanais inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. No caso de novos obradoiros, poderán solicitar a inscrición ata o 13/06/22.
- Asociacións profesionais e empresariais de artesás de Galicia cando o 90 % dos seus membros, cun mínimo de 10, figuren inscritos como obradoiros artesáns.

Emprego e Desenvolvemento local

LISTAS SERGAS. ORDE DE PRELACIÓN E PUNTUACIÓN DEFINITIVA EN VARIAS CATEGORÍAS

O Servizo Galego de Saúde publicou, a través da Dirección Xeral de Recursos Humanos, unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 5 de maio de 2022 pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categoría de persoal estatutario. 

Emprego e Desenvolvemento local

DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, publica no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 4 de maio as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2,3 e 4, no ano 2022.

Emprego e Desenvolvemento local

CAMARIÑAS COMPOSTA 2022

O Concello de Camariñas continúa neste ano 2022 coa campaña de captación de participantes para realizar compostaxe doméstica en sus casas. 
 
1 2 3 45 6